Onderzoeksgroep Zware Kerken onderzocht gewicht van dominees: “de weegschaal slaat de verkeerde kant op”

‘Gereformeerde predikanten zijn significant zwaarder dan de gemiddelde beroepsbevolking.’ Met deze hypothese startte de onderzoeksgroep Zware Kerken enkele maanden geleden zijn onderzoek naar overgewicht onder Nederlandse dominees. Onder leiding van journalist Grafina de Hen presenteerde de groep onlangs een rapport met als titel ‘Wie zwaar is, eet: zware dominees en zwaargewichten in Nederland’.

Onderzoek naar toenemend overgewicht onder dominees komt niet uit de lucht vallen. Zo berichtte deze krant onlangs al over calorierijke koffieconsumptie onder CGK-predikanten. Grafina de Hen daarover: “Dit voorbeeld is tekenend voor wat wij aantroffen bij ons onderzoek. Het begon mij bij mijn kerkgang steeds meer op te vallen – en steeds meer te storen – dat de gemiddelde predikant, laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen, een flinke buik de preekstoel op moest zeulen. Collega-journalist Simon Patricks deelde mijn observaties, en van het één kwam het ander. Zo werd onze onderzoeksgroep geboren.” Patricks: “We zijn eenvoudigweg begonnen met het werven van zowel predikanten als deelnemers voor een controlegroep. Gek genoeg hadden de meeste predikanten die we benaderden geen enkel bezwaar om mee te doen, toen we aangaven met name zware predikanten op het oog te hebben. Veel van deze predikanten vinden het zelfs       een eer om als ‘zwaar’ betiteld te worden en als zodanig door het leven te gaan     . Uiteraard hebben we       gereformeerde predikanten willekeurig benaderd en daarbij het bekijken van foto’s angstvallig vermeden.”

Uit de resultaten blijkt onder andere dat de gemiddelde buikomtrek van refopredikanten groter is dan gemiddeld. Waar de gemiddelde buikomvang van mannen tussen de 94 en 102 centimeter ligt, was deze voor de controlegroep 99 centimeter. Voor de groep predikanten was dit 103 centimeter. Waar een BMI-waarde van boven de 25 blijk geeft van overgewicht, lag deze waarde voor de groep predikanten gemiddeld rond de 29.

Volgens De Hen zijn er verschillende verklaringen te vinden voor hun bevindingen. “Bij ieder pastoraal bezoek een kop koffie met melk en suiker plus een flinke plak cake, dat tikt natuurlijk nogal aan. Daarbij hebben zware predikanten interessant genoeg ook een enorme aversie tegen sport. Een potje voetbal is er voor hen vaak niet bij.” Patricks vult aan: “We zagen ook terug in de resultaten dat naarmate de theologische ligging van een predikant zwaarder wordt, dit ook een toename in fysiek gewicht betekent. Onder de wat lichtere predikanten rust er duidelijk minder een taboe op het bezit van een racefiets of een bezoekje aan de sportschool.”

Wat de onderzoeksgroep betreft, smaakt het onderzoek naar meer. Patricks: “We willen ook nog wat research doen onder kerkgangers. Bijvoorbeeld zo’n tien weken lang elke kerkdienst inventariseren met hoeveel snoep een bezoeker respectievelijk de kerk binnenkomt en weer verlaat. Dat soort informatie kun je dan leggen naast het onderwerp van een preek, of de Psalmen en liederen op de liturgie. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij Psalmen die over honger gaan, begin ik altijd automatisch te watertanden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *