Manifest

‘t Hoofd voor ‘t scherm, het hart vol humor

Of: de noodzaak van de hernieuwde aandacht voor kerkelijke satire

‘Why should the devil have all the good music?’ Deze uitspraak van Larry Norman is binnen christelijke kringen een gevleugeld woord geworden, om te verantwoorden dat de beste verdediging tegen de wereld, soms een klein sprankje wereldgelijkvormigheid is. 

Om, voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven, soms de middelen van de ongelovige wereld aan te wenden om de Waarheid te verdedigen en de Kerk te bouwen.

In het spoor van br. Norman stellen wij daarom de vraag: ‘Why should the devil have all the good satire?’. Wij, dat zijn een groep jonge christenen die uit alle stromingen en smaken van de protestantse kerken afkomstig zijn: van Pinkstergemeente, tot PKN, tot Oud-Gereformeerd. Deze jonge christenen staken midden in de coronatijd hun digitale hoofden bij elkaar en hebben de Kanaän Courant opgericht: een satirische nieuwswebsite over kerk en maatschappij. 

Waarom de Kanaän Courant?

Het valt ons op dat de ongelovige spot met kerk en geloof de laatste jaren door de ondergrens aan het zakken is. Het was al niet veel soeps, maar de triestheid spat er nu echt vanaf. Verstokte atheïsten herhalen dezelfde ‘grappen’ over hoe Middeleeuws, homofoob, misogyn en wereldvreemd de kerk wel niet is. Het religieus analfabetisme wordt bovendien steeds groter en tenenkrommender. 

Tegelijkertijd lijken ook christenen wat ingedut. Waar is de scherpte? Waar is de polemiek? Immers, ‘wie niet polemiseert, is niet bekeerd’. Ook christelijke organisaties hebben baat bij een platform met een stevige mening. Juist door het gebrek aan een kritische blik, kunnen excessen in de kerk soms onder radar blijven. Door het heft in handen te nemen en positief-christelijke satire, humor en een vleugje onderzoeksjournalistiek weer op de kaart te zetten, versterkt de Kanaän Courant het zelfreinigend vermogen van christelijk Nederland. 

Het oud vertrouwen

Nu zijn er in het verleden ook in Nederland goede pogingen gedaan om christelijke satire en onderzoeksjournalistiek samen een plek te geven, met als meest noemenswaardige reliek misschien wel Goedgelovig.nl. Voor de schrijvers van de Kanaän Courant is de tijd van Goedgelovig een grijs verleden, toen zij nog op de Zondagsschool, Kliederkerk of Gloriekinderstoel zaten. En nu de schrijvers van Goedgelovig inmiddels genieten van een welverdiend pensioen, staat de jongere generatie op. Niet om het werk van Goedgelovig over te doen – want herhalen is altijd van mindere kwaliteit, en wij hebben slechts beperkte schrijfvaardigheden – maar wel om op haar eigen manier christelijk Nederland een spiegel voor te houden.

Ons werken, doen en dichten

Wij hopen door middel van memes, satirische bijdragen, testjes en artikelen slapend christelijk Nederland wakker te schudden. Ook willen wij religieus analfabetisme tegengaan en de draak steken met het zure seculiere smaldeel van Nederland. Bovenal echter willen wij vermaken. Soms hebben onze artikelen een dubbele laag, soms diepgaande kwaliteit, soms zijn ze voor een beperkte doelgroep grappig en niet veel meer.

Daarom stemmen wij zonder schroom in met de gevleugelde woorden van ons ere-redactielid: Paulus van T.: ‘Ik schrijf niet om u te beschamen, maar om u als geliefde kinderen terecht te wijzen.’ Waarvan akte.

Was getekend,

De Hoofdredactie.

kanaancourant.nl

twitter.com/kanaancourant | facebook.com/kanaan.courant | instagram.com/kanaancourant