Bijbels Beraad Vlees/Vis: “gemberideologie wordt ons opgedrongen” 

Anno 2023 lijkt het eten van vlees controversiëler dan ooit, tot groot verdriet van een groeiende groep bijbelvaste christenen. Zij zien dat de tijdgeest zich steeds verder afkeert van een Bijbelse zienswijze rondom vleesconsumptie. Om het tij te keren slaan ze de handen ineen en richten ze het Bijbels Beraad Vlees/Vis op.

Woordvoerder en initiator van Bijbels Beraad V/V is de christelijk-gereformeerde dominee R. de Jong uit Urk. In een interview met de Terdege laat hij zich ontvallen: “Het schip van de overheid is zonder roer. Vleesreclame mag niet meer. Je voelt je bijna een kannibaal als je toch  biefstuk eet.” De CGK-predikant kreeg hierop zoveel reacties dat hij er naar eigen zeggen wel iets mee moest doen. De Jong: “In plaats van riblappen en lekkerbekjes zouden we tofu en vegaburgers moeten eten! Die gemberideologie wordt ons gewoon opgedrongen! Een profetisch geluid laten horen is dan onze taak. In de Bijbel is het niet vlees noch vis, maar vlees én vis! We kunnen dat wanneer we werkelijk willen luisteren onmogelijk negeren.”  

Ouderling De Haan (GGiN) uit Barneveld zit op een vergelijkbare lijn; de uitspraken van De Jong zijn hem uit het hart gegrepen: “In onze gezindte lijkt toch zowaar gewetensnood rondom vleesconsumptie te komen. Dat vind ik ernstig. Schaamte en zelfonderzoek passen ons hier toch niet? Waarom zo nodig het geweten laten spreken op terreinen waar dat niet nodig is?”

Hoe de activiteiten van Bijbels beraad Vlees/Vis er precies uit gaan zien staat al grotendeels vast. “We willen toerustingsavonden gaan organiseren”, aldus dominee De Jong. “We zullen Bijbelteksten lezen waar het gaat over het eten van vlees en vis en aan de hand daarvan laten zien dat de vragen rondom het vleselijke van wezenlijk belang zijn. Tegen het vegangelie van de Nieuwe Hermeneutiek zullen we het evangelie in stelling brengen! Na afloop zal zo mogelijk de barbecue aangezet worden en mocht dat geen optie zijn dan is er altijd nog de frituurpan. Zo willen we onze gezindte bewaren bij de Bijbelse leer, die ook vandaag nog zo heilzaam is.”

Dit is een ingezonden artikel. Veel dank aan de auteur! Ook inzenden? Mail naar [email protected] 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *