The Roast of Gert van den Brink: aankomende interkerkelijke conferentie zorgt voor hooggespannen verwachtingen

“In onze eigen waarneming zijn we natuurlijk monsters van ongerechtigheid, beesten en diep verdorven wezens, en is het een wonder dat de aarde ons nog draagt. Maar dat Gert van den Brink kritisch op ons is, dat kan natuurlijk niet. We zijn geneigd God en onze naaste te haten, en wanneer we ons dat inleven, doet ons dat elkaar in tranen wassen. Maar dat Gert van den Brink vraagtekens zet bij onze intenties, dat gaat echt te ver.” Aldus ouderling Huibers uit GGiN Ochten, medeorganisator van deze conferentie en woordvoerder. 

“We hebben ervoor gekozen om ons middels een conferentie vrij te maken van deze vijandschap tegenover de oude beproefde en zielsvernederende waarheid,’’ gaat Huibers verder.  ‘We willen de zielsmisleidende dwaalleer van deze ‘broeder’ in het aangezicht wederstaan. Ach, het zijn toch zulke lieve banden die ons binden rondom de wetenschap, dat er niet het kleinste druppeltje bloed gestort is voor de verworpenen. Dat mogen we nog altijd met ijver uitdragen. Och, te moeten en niet te kunnen en ook niet te willen, en eigenlijk ook niet te mogen: díe onmogelijkheid, daar gaat het toch altijd weer om.”  

Op deze conferentie zullen ds. Schultink, ds. Kort en ds. Clements redevoeringen houden, waarbij Gert van den Brink door hen respectievelijk getekend zal worden in de gestalten van Arminiaan (ds. A. Schultink), methodist (ds. Clements) en autist (ds. Kort). Of Gert van den Brink ook plaats zal nemen in een stoel op het podium, als deze referaten gehouden worden, is nog niet bekend.

“Kon het nog zijn tot zegen”, besluit Huibers. Hetgeen deze redactie overigens van harte beaamt.

Dit is een ingezonden artikel. Ook inzenden? Mail naar [email protected]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *