Synode NGK onderzoekt geldigheid doop door anti-LHBTQI dominees

De synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken wil onderzoeken of doop door een predikant die geen voorstander is van het homohuwelijk of de transgenderlobby wel rechtsgeldig is. Dit blijkt uit een recente toevoeging aan het beleidsrapport van de Commissie Kerkelijke Onderzoeken (CKO).

Ds. Kulder (specialist kerkrecht) licht dit voornemen desgevraagd toe. “Dagelijks verandert de tijdgeest een beetje. Als NGK proberen we zo snel als mogelijk mee te bewegen, en wie dat niet doet is fout bezig. Vanuit enkele bezorgde leden kwam de vraag of een sacrament, in het bijzonder de doop, dat voltrokken wordt door iemand die nog denkt in traditionele patronen, wel aansluit bij deze gedachte. Vervolgens is de vraag of wij het kerkrecht zodanig kunnen interpreteren dat wij een intolerante doop kunnen afwijzen.”

Op de vraag of deze move mede is ingegeven door ontwikkeling in andere kerkverbanden, antwoordt Kulder bevestigend. “We zien dat steeds meer bekrompen kerkgenootschappen  zeer discutabele keuzes maken rondom de acceptatie van de doop door vrouwen. Dat wil zeggen, de keuze om de doop door een vrouw af te wijzen vinden wij afschuwelijk, maar ondertussen is het gegeven dat dit kerkrechtelijk mogelijk is voor ons wel een eye-opener geweest. Daarom menen wij op dit punt een stevig tegengeluid te moeten laten horen.”

Niet alle predikanten (m/v/anders) reageren enthousiast op dit kerkrechtelijke vraagstuk. Uit telefonische rondgang bleek dat een deel niet zit te wachten op herziening van de visie op de doop. Een predikant, die liever anoniem wil blijven meent dat dit ervoor zal zorgen dat er op den duur geen dooplid meer overblijft binnen de NGK. Dit bezwaar wordt door Kulder weggewuifd: “Wie niet assimileert, is niet bekeerd!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *