Synode Gereformeerde Gemeenten in Nederland besluit tot permanente invoering mondkapjes

Binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) zal vanaf 1 april het mondkapje permanent verplicht worden voor alle studerenden en kerkenraadsleden. Persvoorlichter Zwarenbonk ligt het besluit toe: 

“Op de laatste synodevergadering was het mondkapje een belangrijk onderwerp van bespreking. Verschillende predikanten wilden het invoeren voor alle gemeenteleden, maar een juiste motivering van dit standpunt was er niet direct. Gelukkig kwam ds. Roos met het idee om het mondkapje te vergeestelijken en daarmee was eigenlijk direct de kou uit de lucht. De mondkap des vlezes hebben we ingeruild voor de mondkap des geestes, zogezegd. We hebben gekozen om de mondkap des geestes permanent in te zetten bij studenten en ambtsdragers, want uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat dit de twee groepen in de gemeente zijn waar de meeste (kritische) vragen vandaan komen. Predikanten met een meer dan normaal aantal kritische vragen per jaar kunnen ervoor kiezen om de mondkap te verplichten voor ieder gemeentelid.” 

De synode is van mening dat de mondkap des geestes tijdens het luisteren voortdurend zal herinneren aan het feit dat gemeenteleden hun mond hebben te houden. “Zeker studerenden hebben nog wel eens het misplaatste gevoel dat ze bepaalde dingen beter zien dan anderen. De hoop is dat hun bedekte mond hen doet beseffen dat er maar één de waarheid in pacht heeft, namelijk de prediker met ongedekte mond.” 

De synodevergadering werd afgesloten met het zingen van de Avondzang vers 1: 

Oh grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht.

Ingezonden door Karel Paardepoot

Eén reactie

  1. Ik heb begrepen dat het nieuwste gezang van de bekende zuster Johanna Parlevliet “Wat heb gij nu op den muil” wordt toegevoegd aan “Enige Gezangen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *