Sela brengt nieuw album uit en de liederen zullen je verbazen

Sela gaat voor een toekomst vol van hoop en zet in dat kader een gedurfde stap. Na het bericht dat er nieuwe muzikanten zijn toegetreden, gaf de praiseband ook aan dat muzikaal en tekstueel enkele veranderingen worden doorgevoerd, waardoor Sela zich meer op het bevindelijke pad begeeft. Een eerste exponent van die kentering is een nieuw album. Daarin zijn de Dordtse Leerregels op melodie gezet om de jongeren te winnen voor het klassiek-gereformeerde gedachtegoed.

“Sela heeft zich de afgelopen tijd bezonnen op zijn muziek- en tekstkeuze. Met name de terugkerende feedback van dr. J.M.D. de Heer kwam keihard binnen en bracht op de knieën tot gezamenlijke verootmoediging. Na weken van studie en gebed durven we nu deze stap te zetten. Op deze manier wil Sela de kritiek van de afgelopen jaren honoreren en tegelijk het belang van de gereformeerde belijdenis onderstrepen voor de toekomstige generaties. Nieuwe liederen zullen eerst getoetst worden door het interkerkelijke drietal dr. C.A. van der Sluijs (Herv.), dr. J.M.D. de Heer (GG) en ouderling Bart Bolier (GGiN).” Zo laat de muziekgroep weten in het persbericht.

Vanuit de reformatorische kerken wordt het nieuws over deze stap met verbazing en verwondering ontvangen. “We bidden al jaren dat Sela tot bekering zou mogen komen. Dat ze nu op deze wijze zich hebben bekeerd van hun dwaalweg, mag met recht een wonder heten. Het laat zien dat de ernstige waarschuwingen vanaf vele kansels toch weerklank hebben gevonden”, zegt woordvoerder Henk Mulder van de gebedsgroep van de Gereformeerde Gemeente Nunspeet, die voor deze reactie eerst toestemming heeft gevraagd (en gekregen) van zijn kerkenraad.

Voor de trouwe fans zal het wennen zijn. “We vonden Sela altijd juist zo fijn omdat inhoudelijk de kool en de geit gespaard werd. Nu moeten we ineens nadenken of dat fijne gevoel bij deze muziek wel echt Bijbels is. We hopen dat het nog wel een beetje leuk blijft voor mensen die diep vanbinnen een hekel hebben aan de reformatorische boodschap van zonde en genade”, geeft Rebekka Abrahamse aan op Facebook.

Wat deze stap betekent voor de concerten en het gebruik van instrumenten is nog niet duidelijk, volgens vocalist Mirjam Kerkhof: “We begrijpen dat dit vragen oproept, zoals: gaan we nu huiskamerconcerten geven bij een trapharmonium? Laten we dominees tijdens onze concerten de opening verzorgen? Zover is het nog niet. Eerst maar kijken of onze fans dit pikken. Wist je trouwens dat de woorden infralapsarisme en supralapsarisme allebei kunnen op de wijs van vamos a la playa?” 

Dit is een ingezonden artikel. Ook inzenden? Mail naar [email protected]

4 reacties

 1. De stap die Sela zet, lijkt op het eerste gezicht zeer onschuldig. Maar het betreurt me, en met mij waarschijnlijk velen, ten zeerste. Waar we vroeger binnen onze zuil de aloude beginselen mochten betrachten, is er van binnenuit een grote verschuiving gaande. Onze geliefde Psalmen waar onze oudere generatie mee is grootgebracht wordt ingeruild met de klanken van de satan. Dat ons aller gebed maar moogt wezen net de bede van de avondzang: Behoed het ganse christendom. Want wat wordt er getrokken, met name bij de jeugd. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze jeugd bedrogen wordt voor de allesbeslissende en nimmereindigende eeuwigheid. Volk, volk, volk, hoort des Heeren Woord. Zie toch wat we lezen kunnen in Openbaring 2:10: Blijft getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Wie toegeeft aan de wereld, zal er eens achter komen, maar dan is het te laat. Kom dan, laat ons tezamen maar buigen onder de eenvoud van Zijn eeuwig blijvend getuigenis. Dan ben je een gelukkig mens, hoor!

  • Ik ken Sela niet zo goed, maar weet wel dat ze als doel hadden om reformatorischen en evangelischen samen te brengen.
   Ik houd ook moet van deze verschuiving. Het gaat nu meer om de melodie, dan om de tekst. De psalmen staan bij mij ook op de hoogste tree wat betreft het zingen van liederen.
   Toch mag je best andere liederen zingen. De psalmen geven zelf aan: Zingt een nieuw lied. En om te zeggen dat de psalmen worden ingeruild met “de klanken van de satan” is wel een pittige uitspraak. En u noemt zelf een gezang en geen psalm. Dat is toch wel komisch te noemen. En je kan toegeven aan de wereld, maar wel op tijd erachter te komen. Net als de moordenaar aan het kruis.
   Verder wens ik u alle goeds en geluk (zoals u dat aangeeft) toe.

 2. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling… er is sprake van een uitwendige verandering, maar is er sprake van een innerlijke verandering? Hebben zij al afstand genomen van hun oude leven? Wij zien het woord ‘fans’ ook in het artikel staan, wij lezen hier liever ‘volgelingen’ of ‘schapen’. Wij doen niet aan mens verering tenzij het een ambt ik de kerk betreft… Onze boodschap aan Sela is: laat het nog maar eens overwinteren…

  • Dat zelfs hier nog de aloude, zuivere waarheid verkondigd mag staan te worden doet me deugd. ‘k Ben ‘t gans’lijk met u eens, dominee. Zien is immers nog geen hebben hebben, is het niet? ‘t Mocht ons voor het eerst, maar ook bij de voortduur op de knieën brengen. Daarbenevens, hebben deze lieden nu werkelijk de schuldbrief thuis gekregen? Hebben zij nu werkelijk mogen leren wat rechtvaardigheid inhoudt? ‘t Is arm wanneer men zich christen noemt, doch niet weet wat ‘t inhoudt werkelijk christen te zijn geworden in ‘t stondetje der minne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *