Schuldbelijdenis hoofdredactie: KC niet inclusief genoeg

Via deze weg wil de hoofdredactie van de Kanaän Courant haar lezers excuses aanbieden als zij mogelijk gekwetst zijn door de non-inclusieve en potentieel kwetsende opstelling van de Kanaän Courant. 

Vandaag wees de verontruste en verdrietige lezer T.W. uit M. de redactie op een grove zonde, en gaf aan zich niet thuis te voelen bij de Kanaän Courant. De eerder gehanteerde leus ‘Van LHBTQIAP tot HHKOGGIN’ wekt volgens hem/haar/hun de schijn van inclusiviteit, maar sluit een groot deel van het lezerspubliek uit. 

De hoofdredactie erkent dit, en betreurt het nog vele malen meer. Dit in alle vertrouwelijkheid medegedeelde feit geeft de hoofdredactie de zware doch noodzakelijke, en tevens betamelijke verplichting met leedwezen schuldbelijdenis te doen ten opzichte van al haar lezers.

Zij zal vanaf heden de leus ‘Van LHBTQIAP tot HHKOGGIN (buiten verband)’ hanteren, om de zo gegunde erkenning te verlenen aan hen voor wie de weg te breed is maar de muren te smal. 

T.W. uit M. besloot zijn/haar/hun bericht met de woorden: ‘De genoemde toevoeging zij ons tot zegen’.

Dat zij zo.

NASCHRIFT: De hoofdredactie van de Kanaän Courant heeft unaniem besloten de term (vrijgemaakt) achterwege te laten, daar deze term ketters en achterhaald is, en over enkele jaren niet meer bestaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *