Redactie Saambinder doet rectificatie, spijtbetuiging eigenlijk van Jan van Dooyeweerd

Een passage uit het kerkelijk orgaan De Saambinder van de Gereformeerde Gemeenten zorgt voor stevige clikbait bij de vrienden van cvandaag. Na navraag van onze reactie blijkt het hier echter niet om een spijtbetuiging van ds. Vreugdenhil, maar van evangelist Jan van Dooyeweerd te gaan.

Ds. B. Labee betuigt, hoe kan het ook anders, spijt over de gang van zaken. “We waren inderdaad op z’n zachts gezegd not amused over de uitspraken van Cees (Vreugdenhil, red.). De suggestie dat er vijandschap in kerkelijk rechtzinnige kringen voorkomt, moeten we te vuur en te zwaard bestrijden!”

Er is door het moderamen van de synode van de Gereformeerde Gemeenten een stevig gesprek met Vreugendhil gevoerd, aldus Labee. Daarbij lagen verschillende sancties op tafel wanneer Vreugdenhil zijn woorden niet zou rectificeren, zoals directe uitsluiting van inkomsten uit de emerituskas. “Uiteindelijk stemde hij toe met rectificatie, onder voorwaarde dat het niet alweer publiek hoefde. We betreuren het dat dit toch is uitgelekt.”Toch vraagt Labee ook om begrip over de ontstane verwarring. “Tegelijk met deze kwestie liep er een geschil met evangelist Jan van Dooyeweerd over een vragenbeantwoording op Refoweb. Wat ons betreft was deze beantwoording veel te soft en te invoelend, totaal niet representatief voor het gedachtegoed van onze kerken. Met hem hebben we wat meer geduld, hij is tenslotte al behoorlijk op leeftijd. Wel hebben we Jan dringend verzocht met de mensen van Refoweb in gesprek te gaan om deze beantwoording weg te laten halen. We waren eerlijk gezegd als de dood voor kritische mensen als Hendrina de Graaf of Mark de Jager, naar nu blijkt niet ten onrechte. Ik heb toen per abuis de excuses van Van Dooieweerd verwisseld met die van Vreugdenhil.” Hiermee is wat Labee betreft de kous af. “Van den Brink heeft wel weer wat negatieve publiciteit gehad, dat is altijd winst…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *