Predikanten Gereformeerde Gemeenten richten voedselbank op voor collega’s in CGK en PKN

25 predikanten uit de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) werken aan de oprichting van een voedselbank voor collega’s in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Voedselbank ‘Nooddruft’ hoopt 6 maart D.V. haar deuren te openen.

Initiatiefnemer ds. J.H. Gerards licht toe: “Al langere tijd worstelen we als predikanten binnen de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) met de financiële kloof tussen preekvergoedingen binnen de eigen kerken en het hongerloontje daarbuiten. Met de oprichting van voedselbank Nooddruft willen wij minderbedeelde collega’s ondersteunen en zo onze christenplicht vervullen.”

Volgens ds. Gerards is het loonverschil niet geheel onterecht. “Onze preken tellen gemiddeld 6500 woorden*, terwijl een PKN-preekje respectievelijk maar zo’n 3000 woorden telt. Daarnaast leggen wij binnen de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) het dubbele aantal kraambezoeken af. Maar als je een collega uit de CGK dan in een vierdehands Prius ziet rijden, denk je toch: ‘dat wij zo’n 70% meer krijgen is wat overdreven.’ Zeker als je in ogenschouw neemt dat zij wel academisch opgeleid worden.”

Ds. Gerards vond al gauw medestanders in zijn strijd tegen armoede in de CGK en de PKN. Samen met 24 gelijkgestemde theologische weldoeners wist hij crowdfunders te vinden in bijvoorbeeld Opheusden en Barneveld. Voedselbank Nooddruft was geboren. Ds. H.K. Vlietstra, voedselbankmedewerker van het eerste uur, vertelt: “Toen mijn goede vrind ds. J.H. Gerards over zijn idee uitweidde, wist ik dat ik niet achter kon blijven. Wat de collega’s in de CGK en PKN krijgen, kun je immers geen traktement noemen. Hooguit een traktatie.”

*Dit woordenaantal is berekend inclusief herhalingen

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *