PKN: “Excuses aan Palestijnen kan even duren. Eerst kruistochten en slavernij aan de beurt”

Een groepje predikanten roept de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op excuses te maken aan de Palestijnen. De landelijke kerk geeft hieraan met liefde gehoor, ware het niet dat de stapel geplande excuses al erg hoog is. De Palestijnen moeten achteraan aansluiten.

Scriba van de PKN, R. de Reuver, laat op zijn werkkamer de dossiers zien die allemaal nog een excuses van de kerk vereisen. “We moeten ons verontschuldigen voor de kruistochten, maar de vraag is: aan wie precies? Moslims in het algemeen, nazaten van Saladin, het hele Midden-Oosten? Er staan ook nog excuses aan de Rooms-katholieke kerk op de planning. We willen ze niet het gevoel geven dat die hele Reformatie zo persoonlijk was bedoeld. Daarna hebben we ons ook nog te verootmoedigen voor onze rol in de slavernij. Kortom, de Palestijnen moeten even wachten.” Het oog valt op een bijzonder dik dossier dat apart ligt van de anderen. “Och ja”, verzucht De Reuver desgevraagd, “die zou ik bijna vergeten: ons excuus aan feministen en vrouwen in het algemeen. Daarvoor trekken we minstens een jaar uit.”

De predikanten die excuses eisen voor de Palestijnen zijn verontwaardigd over de respons van de PKN. De Reuver laat weten voor hen een nieuw dossier aan te maken.

2 reacties

 1. Mee eens Jan! Er valt voor de kerk geen excuses te maken aan de Palestijnen. Als je tegen Israël strijdt zal je je
  uiteindelijk deerlijk verwonden. Zacharia spreekt hierover. Gods volk blijft Gods volk. In de Romeinenbrief hfdst. 11 zegt Paulus zinnige dingen over Israël. Ook de profeten, de roeping en verkiezing van Israël is onberouwelijk door Israëls God.
  Hij blijft trouw: ‘Jacob heb Ik lief gehad, Esau heb Ik gehaat.’
  ‘Mijn volk gaat ten onder door het gebrek aan kennis.’
  Een terroristische organisatie moet je niet belonen met excuses maar een spiegel voorhouden. Wie Israël wil vernietigen zal zelf vernietigd worden! Het doel van de Palestijnen is de vernietiging van Israël. Voor Ismaël zijn in de bijbel ook beloften maar geen landbeloften!
  De Palestijnen moeten leren dat niet altijd anderen de schuldigen zijn maar hand in eigen boezem steken.

  God laat Zijn volk terugkeren. Zijn wederkomst is nabij! Dan zal Hij rechtspreken over machtige natiën en het zal vrede zijn. Shalom voor altijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *