Nietjes-van-Schortinghuis: verantwoorde kantoorartikelen voor de gewetensvolle ondernemer

Een gat in de markt, zo noemt hij het zelf. Hebbert Koopman, ondernemer en lid van de Gereformeerde Gemeente  te Apeldoorn, brengt met Nietjes-van-Schortinghuis een reformatorische variant van het welbekende kantoorartikel op de markt.

Reformatorische nietjes, is daar behoefte aan?

“Als je kijkt naar het huidig aanbod van kantoorartikelen, dan zie je veel waar je als reformatorisch christen niet mee in kan stemmen. Het meest in het oog springend zijn natuurlijk de nietjes. Die zijn grijs of zelfs zilverkleurig. Grijs is een kleur waar je als gelovige niet achter kan staan, het is een mengvorm van zwart en wit en als zodanig een manifestatie van het hellende vlak. En over zilver wordt in de Bijbel weliswaar soms lovend gesproken, maar toch hoor ik vaak dat mensen zich er niet prettig bij voelen.”

Waarom de naam “Nietjes-van-Schortinghuis”?

“Wie nieten zegt, zegt Schortinghuis. “Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet en ik deug niet” zo luidden de vijf nieten van Wilhelmus Schortinghuis en daarmee maakte hij natuurlijk een punt dat heel belangrijk is in de reformatorische traditie: niemand kan iets aan zijn eigen behoud bijdragen. Nietjes-van-Schortinghuis is dus een naam waarmee je in één klap heel duidelijk laat zien waar het om gaat: een kantoorartikel dat door gelovige ondernemers zonder de minste gewetensbezwaren kan worden aangeschaft.”

Op uw site schrijft u: “wie zaken doet, loopt altijd het gevaar werelds te worden”, hoe helpen uw nietjes daartegen?

“Er gaat van mijn nietjes natuurlijk op zichzelf geen bijzondere kracht uit. De nietjes zelf kunnen het niet doen, dat zou ook Arminiaans zijn. Maar de nietjes kunnen wel als een aansporing dienen of als een opwekking. Het zien van je nietjes-van-Schortinghuis kan je herinneren aan je identiteit en aan de zaken die belangrijker zijn dan het alledaagse. Ze schreeuwen als het ware: “Hier beneden is het niet!” Laat ik het zo zeggen: mijn nietjes nieten niet werelds, andere nietjes niet. Ach, u begrijpt wat ik bedoel!”

Uw nietjes zijn ongeveer tien keer zo duur als normale nietjes. Hoe vertaalt zich dat naar het product?

“Allereerst zijn mijn nietjes volledig zwart, ze benadrukken de sombere staat van het aardse. Daarnaast garanderen we dat de nietjes altijd volledig rechte hoeken hebben, symbolisch ook heel belangrijk. Tot nu toe heb ik overigens geen klachten gehoord over de prijs; als het om principes gaat, telt geld toch ook niet?”

Maar zelf verdient u er wel aan?

“Een ondernemer mag beloning genieten, vind ik. Het gaat goed met mijn bedrijven, ik geneer me er niet voor. Kijk, het volk Israël werd rijk gezegend, Abraham had veel vee en dan zwijg ik nog over Job.”

Er zijn ook Bijbelteksten die spreken over matigheid en sociaal onrecht…

“Och, die teksten worden zo licht verkeerd verstaan…”

Heeft u plannen voor andere kantoorartikelen?

“Voorlopig niet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *