Leden Gereformeerde Gemeenten starten massaal eigen bedrijf

Bij de diaconie van de Gereformeerde Gemeente van Dirksland staan ze voor een raadsel. Volgens een anonieme ingewijde hebben inmiddels al twee mannelijke gemeenteleden zich gemeld met een wel heel bijzonder verzoek. Ze vroegen of ze aanspraak konden maken op een bescheiden kapitaal voor het starten van een eigen onderneming.

“In eerste instantie vonden we deze vraag uiterst merkwaardig. Het eerste verzoek met deze strekking hebben we dan ook resoluut geweigerd”, aldus een Dirkslandse diaken. “De broeder in kwestie had immers reeds een baan en overwoog deze op te zeggen. Dat achtte wij bijzonder onverantwoord. Toen zich daarna onder tranen een tweede broeder meldde met hetzelfde verzoek, voelden we ons toch gedrongen om op een bewogen en pastorale wijze onderzoek te doen naar het waarom, hoe en waartoe.”

Wat blijkt? Beide broeders wisten zich al enige tijd geroepen tot het ambt van predikant, zonder dit van elkaar te weten. De drempel om predikant te worden in de Gereformeerde Gemeenten is echter aanzienlijk, waardoor beide broeders zich niet durfden te wenden tot het curatorium dat op 16, 17 en 18 mei bijeenkwam aan de Boezemsingel in Rotterdam. Toen de broeders hoorden dat dit jaar twee kandidaten waren toegelaten tot de predikantsopleiding, werd er onopvallend gemeld dat het hier ging om een tweetal ondernemers. “Bij onze broeders ontstond onafhankelijk van elkaar de overtuiging dat hun weg naar het predikantschap zou moeten leiden langs de weg van het ondernemerschap. Al met al brengt dit ons als diaconie en kerkenraad in grote verlegenheid. Betreft het hier een openbaring, of is er mogelijk iets anders aan de hand? Het past ons in deze grote voorzichtigheid te betrachten. We hebben ons dan ook gewend tot het deputaatschap voor bijzondere noden.

Volgens Ds. F. Mulder, voorzitter van het deputaatschap, staat deze geschiedenis niet op zichzelf. “We hebben uit bijna twintig gemeenten soortgelijke signalen ontvangen. Wel zijn de vragen die we krijgen van uiteenlopende aard. We kennen inderdaad situaties waarbij de broeder in kwestie behoefte heeft aan een kleine geldelijke bijdrage, maar er worden ook zeer wezenlijke vragen gesteld over welk werk het meest gepast is op de toeleidende weg naar het predikantschap. Bij het werk van broeder Blok uit ‘s-Gravenpolder die beschikt over een eigen kledingbedrijf, lijkt dit helder en klaar te zijn. We moeten immers allemaal gekleed, ja, overkleed worden.”

5 reacties

  1. Goede keus van de mannenbroeders van de Gereformeerde Gemeente om ondernemers toe te laten tot de theologische opleiding! Ik weet als geen ander dat het een voordeel is om vanuit een eigen onderneming voorganger te worden! Dienend leiderschap is het codewoord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *