Kledingvoorschrift refoscholen: alleen adamskostuum toegestaan

Ooit was de discussie op refoscholen: tot of over de knieën. De lengte van rokjes zorgden voor oververhitte gemoederen, niet alleen bij schoolbesturen, maar toch vooral bij scholieren met gierende hormonen. Nu gaat de discussie verder: is kleding überhaupt wel Bijbels verantwoord? Enkele scholen op de Veluwe zeggen: nee.

‘Wie de Bijbel serieus neemt, moet wel concluderen: het enige kostuum dat verantwoord is, is het adamskostuum,’ laten zij weten in een gezamenlijke persverklaring. ‘Zoals het was in het paradijs zal het nooit meer worden op deze aarde. Maar wij willen in de puurste relatie leven met onze Heer en kleding staat ons daarbij in de weg.’ De scholen menen dat kleding een uiting is van doorgeschoten kapitalisme. Het verwordt tot een afgod waarmee mensen slechts zichzelf aanprijzen. ‘Door ons te kleden leggen wij onze lichamen op het altaar van Mammon,’ meldt het persbericht.

Of de kledingrichtlijnen meteen worden doorgevoerd valt nog te bezien. Enkele plooien dienen te worden gladgestreken. Zo is de vraag geopperd of het evakostuum gelijkwaardig is aan het adamskostuum. Nadat middels poppen en tekeningen aan de schoolbesturen was getoond hoe dat eruit zou zien, was er geestdriftige instemming. ‘Het evakostuum kan onze goedkeuring wegdragen, mits het niet te strak wordt gedragen, waardoor er allerlei lichaamsvormen worden getoond.’ Ook een poll onder scholieren toonde grote tevredenheid over het evakostuum: ongeveer vijftig procent van de respondenten zegt het liever vandaag dan morgen te zien ingevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *