Karakters uit de Christenreis gaan Myers-Briggs-persoonlijkheidstypes vervangen

Karakters uit de Christenreis gaan Myers-Briggs-persoonlijkheidstypes vervangen

 “Dat is echt zo typisch Reus Wanhoop! Waarom kan ze niet wat meer Hopende zijn?Psychologiestudent Lieke neemt de nieuwe John/Bunyan-persoonlijkheidstest zeer serieus. “Dit nieuwe model gaat de psychologie op z’n kop zetten. Mensen die dat niet geloven, vallen vaak in het type Bijbedoeling/Getrouwe.”

Het John/Bunyanmodel kan op basis van de karakters in de Christenreis nauwkeurig inschatten hoe mensen in elkaar zitten. Mensen met een eenvoudige psyche krijgen vaak een eendimensionale diagnose, zoals bijvoorbeeld “Hopende”. De meeste mensen vallen echter in de tweedimensionale diagnose, waarvan de meest voorkomende Onkunde/Hopende en Wereldwijs/Liefde. De meest complexe (driedimensionale) gevallen kennen drie typen. G.P.P. Burggraaf is bijvoorbeeld een Gezeglijk/Onkunde/Formalist. Dit is vaak het teken van een probleemgeval.

Of het model door de wetenschappelijke gemeenschap wordt overgenomen is nog de vraag. Professor Erik Scherder: “Met de Myers-Briggs types kunnen we al heel goed mensen stereotyperen. We hebben mijns inziens geen extra hulpmiddel nodig om die oppervlakkigheid verder uit te diepen.” De redactie verwachtte deze opmerking wel; Scherder is immers een Goedgelovig/Wereldwijs.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *