Journalisten stoppen massaal met bijspijkercursus ‘Gereformeerde Cultuur’: “Te dogmatisch”

De cursus ‘Gereformeerde Cultuur’ voor journalisten wordt opgeheven, omdat de cursisten massaal zijn opgestapt uit onvrede over de “dogmatische leerinhoud”. Dit meldt de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) Groningen. De lessen werden aangeboden aan journalisten van mainstream media om hen te behoeden voor ongeïnformeerde clichés in hun berichtgeving over refo’s. Nu ligt verloedering van religieuze journalistiek op de loer.

Opgestapte cursisten hebben in online enquêtes hun beweegredenen tot stoppen aangegeven. Les één van de cursus wordt opvallend vaak als boosdoener genoemd. Deze luidt: refo’s zijn net mensen. “Daarover moet je gewoon van mening kunnen verschillen”, schrijft een ontevreden journalist. “Als daar al zo dogmatisch over wordt gedaan, kan het alleen maar erger worden.” Les twee is al evenmin populair: refo’s vinden sommige zaken heilig. “Dat voelt als een rechtvaardiging van de schaamteloze uitoefening van hun grondrechten”, schrijft een ander. “Geen heilige zaak mag in de weg staan van vrije nieuwsgaring. Dat is eh…heel belangrijk voor ons.”

Redacties uit het hele land reageren gelaten op het opheffen van de cursus. Er gaat geen kennis verloren omtrent de gereformeerde cultuur, is de algemene teneur. “We weten wat we moeten weten”, zegt het gilde van hoofdredacteuren in een verklaring. “Zwartgeklede fanatici houden middeleeuwse tradities in ere. De PThU heeft duidelijk te weinig autoriteit om Gereformeerde Cultuur te onderwijzen. Anders heette het wel de Gereformeerde Universiteit, ja toch?”

Reformatorische organisaties roepen online op tot het massaal bestormen van redacties om tekst en uitleg te vragen over het verlaten van de cursus onder de hashtag #hethoeftnietaltijdvanéénkanttekomen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *