Gespreksaantekeningen uitgelekt over eenwording gereformeerde kerken

Op 1 mei 2023 zijn de Nederlandse Gereformeerde Kerken een feit, een fusie tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Naar nu blijkt, hebben deze kerken echter meerdere toenaderingspogingen gedaan tot meer behoudende, reformatorische kerkverbanden. Dit meldde een anonieme ingewijde maandag aan de Kanaän Courant.

Als bewijsvoering voor zijn waarneming kwam onze bron met enkele stukgelezen velletjes met aantekeningen die naar zijn zeggen afkomstig zijn van Kornelis Harmannij, secretaris van de regiegroep die het proces van eenwording begeleid. Deze aantekeningen zouden gemaakt zijn tijdens een geheim overleg met een gezamenlijke afvaardiging van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN), en verwoorden voornamelijk de eisen vanuit voornoemde denominaties. Als noemenswaardige aandachtspunten vallen te noemen:

  • Het zingen van opwekking wordt oogluikend toegestaan, doch uitsluitend op hele noten en met een ingetogen voorspel door de organist
  • De doordeweekse dienst wordt opnieuw ingevoerd met een maximale lengte van 2,5 uur
  • Vervoer naar de kerk uitsluitend op fiets met trapondersteuning. De auto mag alleen gebruikt worden voor stichtelijk bezoek en als deze beschikt over een elektromotor
  • Het curatorium hoort uitsluitend hen die een pelgrimstocht via Rome naar Wittenberg hebben gemaakt, om zodoende extra affiniteit op te doen met de beweging van de reformatie
  • De pofbroek wordt opnieuw verplicht, ook voor vrouwelijke predikanten. Een korte pofbroek wordt gedoogd mits de bijbehorende kousen de benen geheel bedekken
  • Er wordt een start gemaakt met een herziening van de NBV21, waarbij de naamvallen opnieuw worden ingevoerd. Tevens wordt de fnuikende afwezigheid van woorden als ‘krank’, ‘kond gedaan’ en ‘heirscharen’ hersteld

Naar verluid wordt ook binnen de Gereformeerde Gemeenten over samenwerking nagedacht, maar het incorporeren van de psalmberijming van ds. CJ Meeuse in een heruitgave van het liedboek bleek voor sommige onderhandelaars aan de zijde van NGK en GKV een stap te ver. Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wil men toetreding alleen overwegen als het diakenambt enkel wordt voorbehouden aan vrouwen.

We hebben enkele betrokken kerkverbanden om een reactie gevraagd. Ad de Boer (voorzitter van de regiegroep van de nieuwe NGK) geeft aan dat er sprake is van een hoax. Ds. H. H. Romkes (OGGiN) geeft aan niet bekend te zijn met het woord hoax maar spreekt liever van ijdel geklap. Deze uitspraak werd op onze redactie met instemmend applaus begroet.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *