Gereformeerde Gemeenten testen autocue: “Wat met auto’s te maken heeft, doet het eigenlijk altijd wel goed bij ons”

De Generale Synode van de Gereformeerde Gemeente heeft deze week besloten te gaan werken met autocue tijdens leesdiensten. In het rapport “Voorlezen en -leven” stelt het kerkverband vast dat de (mannelijke) leden van het bevindelijke kerkverband zich in leesdiensten weinig voelen aangesproken door de voorlezende ambtsdrager.

Een anoniem gemeentelid van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort vat de problematiek bondig samen: “Een preeklezer heeft vaak meer oog voor de tekst op papier dan voor zijn hoorders.”

De afgevaardigde mannenbroeders herkennen zich in het bovenstaande: “Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat voorlezende ambtsdragers weinig tot niet de gemeente inkijken. Dat heeft er in sommige gevallen zelfs toe geleid dat hoorders afhaakten en de verkondiging niet bij hen binnenkwam. Het gebruik van autocue moet daar verandering in brengen en tot meer interactie tussen lezer en leek leiden”.

Het autocue-gebruik wordt de komende maanden uitgetest in een zevental vacante gemeenten. Ds. P. Mulder – preses van de Generale Synode – is voorzichtig optimistisch over de snelle ingang van het autocue-systeem: “Veel gemeenten hebben tijdens de coronacrisis al een camerasysteem aangeschaft, dat maakt de stap naar autocue kleiner. Bovendien doen dingen die met met auto’s te maken hebben  het eigenlijk altijd wel goed binnen ons kerkverband. ” 

Dit is een ingezonden artikel, waarvoor dank! Ook inzenden? Mail naar [email protected]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *