Gereformeerde Gemeenten openen plusklas voor slimme studenten

Aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten zal dit jaar voor het eerst een plusklas worden gevormd. De school, gelegen in het hart van Rotterdam, herbergt een handvol studenten die in opleiding zijn voor het hoogste ambt, dat van predikant.

Ds. G. Clemens, rector van de opleiding, ziet een grote nood onder zijn broeders: “We merken dat er in toenemende mate ambtsbroeders zijn die hun intellectuele heil elders zoeken. Heden ten dage zijn er die zich blijkbaar zo vervelen, dat zij naast hun ambtelijke dienst tijd over hebben voor een proefschrift of zelfs een leerstoel aan een heuse universiteit”.

Voor de broeders die extra uitdaging nodig hebben naast hun studie of ambtswerk, zal deze klas een plek zijn voor nadere ontwikkeling. Clemens: “De tijdgeest gaat ook onze School niet voorbij. Onderwijs op maat is het adagium, en wij sluiten ons daar gaarne bij aan. Zo hoeven onze broeders niet af te dwalen naar plaatsen waar de zuivere waarheid toch minder geleerd wordt. In het verleden waren er velen die eigenlijk te slim waren voor onze School, en dus aan de poort (het curatorium, red.) werden geweigerd. Vervolgens zagen we deze kloeke mannen plots op de kansels van de HHK, CGK of zelfs PKN. Met de plusklas hopen we hen te behouden voor ons erfdeel”.

De tijdgeest gaat ook onze School niet voorbij.

De rector geeft toe dat er nog meer argumenten zijn voor deze stap. “Ook kritische stemmen hopen we zo te kunnen houden voor onze gemeenten. Academisch geschoolden die kritische noten plaatsten bij de gang van zaken binnen ons kerkverband konden rekenen op een moeilijk gesprek met de kerkenraad. Door de slimme broeders nu deze ondersteuning te bieden hopen we ook te zorgen voor een stuk herkenning en representatie. Daarbij geldt ook wat men overzees placht te zeggen: Keep your friends close and your enemies closer.”

Ds. J.M.D. de Heer, docent aan de school, en gepromoveerd theoloog: “Als studenten mij vroeger moeilijke vragen stelden over de theologie binnen ons kerkverband, kon ik dat nog wel afdoen met een grapje. Als ik nu zeg ‘Niet de leer, maar De Heer’ vindt niet iedereen dat leuk meer. Met de plusklas hopen we deze studenten extra scholing te geven zodat ze ook intellectueel aan ons gebonden blijven. Tegelijkertijd moeten de studenten echt niet denken dat ze dit in de praktijk kunnen toepassen, de vernieuwing moet binnen de muren van de Boezemsingel blijven.”

Niet iedere predikant is enthousiast. “Ons Schooltje moet wel toegankelijk blijven voor dengenen die verstandelijk elders gelegerd zijn. Ook den profeet Amos werd achter het werktuig vandaan gerukt, en niet geschoold aan een universiteit. Wij vrezen dat de oude waarheid verloren gaat als de kritische wetenschappelijke kennis gaat heersen over de bevindelijkheid,” aldus een anonieme bron.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *