Gereformeerde Bond heeft oplossing voor seksisme tegen vrouwelijke voorgangers: ‘stop met vrouwelijke voorgangers’

De Gereformeerde Bond komt met een voorstel om het seksisme tegen vrouwelijke voorgangers in de PKN tegen te gaan. Na onderzoek van het ND blijkt 90% van de vrouwelijke voorgangers seksisme te ervaren. Ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter van de Gereformeerde Bond, heeft de oplossing: “Stop met vrouwelijke voorgangers. Zonder vrouwelijke voorgangers kun je ook niet seksistisch tegen ze zijn”.

Verhoeven ziet weinig concurrentie voor het voorstel: “Op deze manier maak je in één klap een einde aan seksisme tegen vrouwelijke voorgangers. Geen enkel voorstel heeft zo’n radicale impact als het onze”. Op de vraag of de Gereformeerde Bond het nieuws niet vooral aangrijpt om een einde te maken aan de vrouw in het ambt in plaats van optreden tegen seksisme, antwoordt Verhoeven ontkennend. “Gemeenten met vrouwelijke voorgangers zijn misschien nog 10 jaar levensvatbaar, daarna is de Gereformeerde Bond als enige over. Om een einde te maken aan vrouwelijke voorgangers in de Protestantse Kerk hoeven wij niks te doen hoor”.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *