Generale synode CGK presenteert synodaal kwartetspel

De kogel is door de kerk: de CGK krijgt een eigen kwartetspel. Dat is gisteren op de generale synode van het kerkverband besloten. Onder instemmend knikken en hier en daar geklap hief synode-preses J.G Schenau het nieuwe spel omhoog. Dat het spel er komt is een lange weg geweest.

‘Naar verluidt liep Hendrik de Cock al met dit idee. Maar in deze kwesties wilde ook hij niet over een nacht ijs gaan’ zo vertelt Schenau. ‘Hij vond ten diepste dat je bijvoorbeeld tijdens kerkelijke vergaderingen je best even mocht verpozen met een kwartetspel. Maar een kwartetspel toelaten gaat ten diepste om de vraag hoe je de Bijbel leest. Voor je het weet heb je de vrouw in het ambt. Er is destijds een commissie opgericht genaamd Commissie Gezelligheids Kaartspelen (CGK). Die heeft gedurende decennia verschillende voorstellen gedaan, maar een besluit heeft men nooit durven nemen.’ Tot gisteren dus.

Schenau is verguld met het kwartetspel. ‘Ik vond het ontroerend. Dat we een besluit hebben genomen. Dat is zo lang geleden dat we dat met elkaar ervaren hebben. Dat er leven is na een besluit, dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Maar we leven nog, daar zijn we intens dankbaar voor. Eindelijk kunnen we vrij en vreugdevol met elkaar spelen!’

Het spel is nauw verbonden met de synodale praktijk en kent verschillende categorieën. Zoals de categorie Zeno’s paradox met daaronder de kaarten ‘pauzeknop’, ‘uitstel’, ‘hete aardappel’ en ‘das Gerede’. Een andere categorie is ‘Bevindelijkheid’ met kaarten als ‘fondament’, ‘het gaat om’, ‘schrift en belijdenis’ en ‘voor het eerst of weer opnieuw’. Een ander in het oog springende categorie is ‘Semantiek’ met de kaarten ‘segmenten’, ‘partijen’, ‘onderdeel’ en ‘groepering’. Tot slot, om nog één categorie te noemen, is er de categorie ‘Besluitvorming’ waaronder de kaarten ‘commissie’, ‘commissies’, ‘com-missies’ en ‘commis-sies’ vallen.

Dat het spel in trek is van bij de synodeleden bleek wel tijdens de pauze. Op een holletje gingen de meesten met zwabberende dassen langs de tafel waar de spellen werden verkocht. ‘Het deed me denken aan klanten tijdens de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf’, grapt Schenau. ‘Wreed en compromisloos.’

Dit is een ingezonden artikel. Ook inzenden? Mail naar [email protected]! In de tussentijd werken wij achter de schermen verder aan onze terugkeer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *