GBS ontwikkelt lesmethoden na vragen over betekenis woorden uit Statenvertaling

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBs) maakte onlangs bekend dat zij het overgrote deel van de verouderde woorden in de Statenvertaling niet gaat aanpassen. Dit leverde vele reacties op, zoals die van een theoloog die zich afvroeg wat ‘mitsgaders’ betekent. Naar aanleiding hiervan gaat de GBS verschillende lesmethoden ontwikkelen om ‘jongelingen en maagden de woorden des te beter te laten verstaan’, aldus medewerker C. Brömmer.

Er worden twee lesmethoden ontwikkeld, één voor het basisonderwijs (Jota) en voor het voortgezet onderwijs (Tittel). ‘Het is des grootsten belangs dat de jongelingen allengskens vertrouwd worden met het archaïsch taalgebruik der Statenvertaling, overmits het onze zonden zijn die scheiding maken tussen ons en de Statenvertaling. Deze zaak is ons op het hart gebonden. Derhalve is het onze wens de stof op interactieve wijze aan te bieden, opdat kinderen spelenderwijs de alledaagse dingen mogen leren benoemen, zoals ‘gestoelte’, ‘kinnebak’, ‘offerande’ en ‘hovaardige’. Het worde hen op deze leeftijd niet toegerekend dat zij nog onbekwaam zijn de juiste vervoegingen te gebruiken, bijv. ‘gestoelte des jufs’, aldus Brömmer.

Voor het voortgezet onderwijs wordt de methode Tittel ontwikkelt, die dieper ingaat op naamvallen, voegwoorden en voorzetsels. Met deze methode worden jongeren verder toegerust, zodat ze de Schriften (in de vorm van de Statenvertaling) goed kunnen begrijpen. ‘Het einddoel dezes is, dat de knechtjes en maagden niet door een verkeerd verstaan der woorden der Schriftuur al te snellijk tot aanneming over zullen komen te gaan. De voornoemden hebben ten einde des methodes gekomen zijnde een klaar beeld van voegwoorden, als daar ten voorbeeld zijn ’daarbenevens’, ‘ofschoon’, en ‘mitsdat’.

Wanneer de methode gereed is om ingezet te worden in het onderwijs, is nog niet bekend. Brömmer: ‘Zolang wij bestaan, zijn wij den volke bekend als doortastend mitsgaders vanwege onzen rassen aanpak van zaken.’ Hij geeft aan te hopen dat de synode van de Gereformeerde Gemeenten in 2028 met een voorstel komt, zodat de stichting na een verkennende fase van 4 jaar het werk in 2032 ter hand kan nemen. De eerste proefversies zullen dan rond het jaar 2045 worden gedrukt en ingebonden.

Dit is een ingezonden artikel. Veel dank aan de auteur! Ook inzenden? Mail naar [email protected]

3 reacties

  1. “overmits het onze zonden zijn die scheiding maken tussen ons en de Statenvertaling.”

    Goed om te zien dat het GBS de bevindelijk-gereformeerde theologie in één zin kan samenvatten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *