Fusie Oud Gereformeerde Gemeenten en Op Goed Gerucht nabij

In 2021 hopen de Oud Gereformeerde Gemeenten en predikantenbeweging ‘Op Goed Gerucht’ te fuseren, blijkt uit onderzoek van de Kanaän Courant. Daarmee lijkt het predikantentekort voor het bevindelijke kerkgenootschap binnen afzienbare tijd verholpen. Een betrokken oud-gereformeerde ambtsbroeder was bereid anoniem toelichting te geven: 

“Ter herdenking van het vijftigste sterfjaar van de hervormde theoloog A.A. van Ruler herlazen wij het overjarig koren van zijn hand. Bij het lezen van zijn referaat ‘Ultragereformeerd en vrijzinnig’ vielen de schellen ons van de ogen. Al die jaren baden wij om het bijeen brengen wat waarlijk een behoort te zijn. Liefelijke koorden trokken ons niet tot de synodaal gereformeerden, maar tot de vrijzinnige broeders en zusters. Nu blijkt niet alleen onze afkorting, maar ook onze afschuw van dominees die het altijd maar over het heil in Christus hebben overeen te komen! De wegen des Heeren zijn ondoorgrondelijk. Een kerkelijke eenwording lijkt een kwestie van tijd.”

Ook vanuit Op Goed Gerucht klinken hoopvolle geluiden, aldus een ingewijde. “Toen wij benaderd werden door de oud-gereformeerde broeder hadden wij aanvankelijk wat twijfels. Maar nadat we hoorden wat de opbrengsten waren van het preken op de zak, verdwenen die als sneeuw voor de zon. Natuurlijk wordt het wel wat wennen. Preken voor een volle kerk, bijvoorbeeld. Of jongeren en gezinnen in de kerkbanken; die ervaring hebben wij niet. En we zullen natuurlijk moeten werken aan de lengte van de preek. Maar wij zien geen onoverkomelijke bezwaren.”

Eén reactie

  1. Ik snap dat dit satire is en hoop op veel meer! Maar los daarvan, ik zie in werkelijkheid wel vaker hoe ogenschijnlijke uitersten elkaar opmerkelijk blijken te kunnen vinden. Succes met de Kanaän krant!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *