Coronaproof collecteren

Hoe kunnen we coronaproof collecteren? Eén van de vragen die rond maart toch ongetwijfeld langsgekomen is tijdens de kerkenraadsvergaderingen in menig gemeente. De financiering van de dameskrans en het verwarmen van de consistorie voor de tweewekelijkse vergadering der mannenbroeders kerkenraad kwamen immers in het geding bij gebrek aan kerkgangers om hun gaven te schenken. Als kerkgangers dan tenminste nog maar het idee hadden dat ze met het afdragen van hun tienden iets bereikten, dan zouden ze vast wel bereid zijn wat meer moeite te doen. Herinvoeren van de aflaten dan maar? Webshop met collectebonnen? Vergist u zich thans niet in de vindingrijkheid der diakenen. De ultieme oplossing werd uiteindelijk gevonden en bleek eenvoudig doch uitzonderlijk effectief. Kerkgangers werden opgeroepen hun gaven voortaan per bank over te maken. Briljant idee, erg voordelig voor de kerken zelf ook, zo bleek. De omzet steeg aanzienlijk. Vijftig cent overmaken per collecte werd ineens gênant, nu niet alleen de rechterhand wist wat de linkerhand ingevuld had, maar ook de gebroeders diakenen inzicht hadden in uw wekelijkse gave op het altaar. Heel voordelig ook de aftrekbaarheid door ANBI-status, geven bleek niet half zo pijnlijk meer. Wie weet was de schat in de hemel voor de rijke jongeling wel een stuk aantrekkelijker geworden als Jezus gezegd had “Verkoop wat gij hebt, en geef het den armen; en kom herwaarts, dan moogt gij de didrachmen dit keer houden.”

Verkoop wat gij hebt, en geef het den armen; en kom herwaarts, dan moogt gij de didrachmen dit keer houden.

Bekend is dat in één onzer Gereformeerde Gemeentes sinds maart plotsklaps wekelijks giften van duizend euro geschonken worden. De predikant vatte namelijk de gewoonte op om na afloop van de zondagse ochtenddienst deze giften nog even expliciet – zij het zonder vermelding van gever – te vermelden. Het gevoel van triomf wat de gevers ongetwijfeld in bezit nam tijdens dit dankwoord was klaarblijkelijk besmettelijk, want nog altijd worden er met regelmaat giften van behoorlijke omvang vermeld.

Hoe is het goud zo verdonkerd, het goede fijne goud zo veranderd! Waar zijn de bescheiden aalmoesbrengers uit Mattheüs 6? Waar is de blijmoedige gever die God liefheeft? Laten we een voorbeeld nemen aan de kleine hervormde gemeente ergens midden op de Veluwe, die vier diensten draait om alle gemeenteleden iedere zondag tweemaal te verwelkomen en bij de uitgang een uitbundig beschilderde melkbus heeft staan waar eenieder blijmoedig zijn gave in kan werpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *