Bijbels Beraad komt met handreiking IVF-baby’s: “Je mag het wel zijn, maar niet doen”

Stichting Bijbels Beraad Man / Vrouw is dé autoriteit in conservatief christelijk Nederland als het gaat om gender, man-vrouwverhouding en seksualiteit. Binnenkort komt deze stichting met een richtlijn over hoe om te gaan met kinderen die zijn verwekt door middel van in vitro fertilisatie (IVF). Dit werd onlangs kenbaar gemaakt in een persbericht.

“De manier waarop IVF wordt goedgepraat in onze gezindte baart ons grote zorgen”, aldus het beraad, verwijzend naar een artikel van Alie Hoek-van Kooten in het Reformatorisch Dagblad. “We kregen sinds dit artikel veel vragen van ambtsdragers en kerkenraden die hierdoor ernstig in verwarring zijn gebracht. Hier moeten we wat aan doen.” In de richtlijn wordt onder andere opgemerkt dat de visie van vrouwen op IVF extra kritisch moet worden bezien. Ook wordt geadviseerd om bij de geboorte van een kind expliciet navraag te doen naar de ontstaansgeschiedenis. Bij gebruik van IVF dient censuur overwogen te worden.

Ds. C. Sonnevelt is betrokken bij het opstellen van de richtlijn en is erg enthousiast over het concept. “Ik heb bij kraambezoeken en doopgesprekken altijd een afvinklijstje bij me met zaken als TV- en internetgebruik, gebruikte bijbelvertaling en stropdascontrole. Informeren naar de hebbelijkheid en dadelijkheid van het ontstaan van het kind past hier goed bij. Persoonlijk zal ik een kind dat door IVF ontstaan is zonder meer niet dopen. Dit op advies van ds. O. Lohuis (baptist, red.), ik vind zijn argumentatie erg overtuigend.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *